Monday, April 12, 2010

tidakfahambahasaka?

oksinisayaceritadengankamu.kamutahusayasudahadagerekkan?somestilasayacintadiaokay?jangantanyalagibahsayacintasapa!dulukamucakapkamusukasayaokaysayatunggu.tapikalaukamusukasaya,sayasuruhkamudeletegambarEXkamukenapakamutidakbuat?ANDKAMUEDAHTAKENDAHTIMESAYATUNGGUKAMU.alasanlatidakmahudengarCLGEMaTEkamubanyaktanya.alakalaumasihsukadiacakapsaja.timesayatukarstatuspergiinrelationshipkamubising.tanyasayasukasapa?kalausayatidaksukadiatidaksayabergerekdengandia!ngok!k.sayabagitahukamujawapan.kamutanyalagihowcome.eeebanyakbetulsoalan!geramsayadengankamu!okaysekarangpergicarioranglaink.EXkamutuka.SET.

No comments:

Post a Comment

comment!